Bel NRO Email NRO

Wat doet NRO?

In wereld van bouwen en onderhouden wordt door opdrachtgevers steeds vaker voor de rol van regisseur gekozen. Regie wordt gevoerd op het eindresultaat en op het proces van samenwerken. Omdat de opdrachtgever minder voorschrijft krijgen uitvoerende bedrijven een grotere verantwoordelijkheid. Voor het maken van de plannen, natuurlijk de juiste uitvoering en steeds meer ook bij het beheer.

 

De ontwikkeling naar een succesvolle samenwerking bij regisserend opdrachtgeverschap vraagt om verandertrajecten op drie gebieden:

-        Binnen de organisatie van de opdrachtgever

-        In de samenwerkingsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

-        Binnen de organisatie van de opdrachtnemer

 

Het realiseren van voldoende samenhang tussen deze interne en externe verandertrajecten vormt een grote uitdaging omdat het, behalve een ontwikkeling van kennis, met name een verandering in houding en gedrag vereist. Het Netwerk Regisserend Opdrachtgeverschap (NRO) ondersteunt opdrachtgevers en opdrachtnemers bij deze verandertrajecten, door een platform te bieden voor ervaring- en kennisuitwisseling en experimenteerruimte te organiseren voor nieuwe (vormen van) samenwerking.

 

Missie: Het bieden van experimenteer ruimte voor individueel talent buiten de bestaande organisatie structuren.

Visie: Het doorbreken van bestaande patronen die vooruitgang vertragen door kennisdeling.

 

Waarom NRO?

Een verandertraject kan gericht zijn op het verbeteren van de huidige manier van samenwerken of juist het opnieuw vormgeven ervan. In beide gevallen gaat het niet alleen om structuren en/of systemen aanpassen maar ook om het doelgericht in beweging brengen van ingesleten gedragspatronen en het werken aan competenties. Veranderen is immers een proces en niet het oplossen van som. De deelnemers aan het NRO hebben veel ervaring opgebouwd met dergelijke trajecten en willen deze kenns graag delen, zodat niet steeds het wiel opnieuw wordt uitgevonden. Deze uitwisseling van kennis vindt deels digitaal plaats, maar het NRO zorgt ook voor persoonlijke interactie.

Hoe pakt NRO dit aan?

De deelnemers aan het NRO hebben een breed pallet van methoden en instrumenten ontwikkeld. Van ondersteuning bij de strategieontwikkeling, interim-management bij de implementatie en procesbegeleiding bij de (door)ontwikkeling van de samenwerking. De deelnemers van het NRO hebben ook brede ervaring in het trainen en coachen. Op alle niveaus binnen de organisatie van opdrachtgever en opdrachtnemer. Door het organiseren van kennisdelingsbijeenkomsten en het verbinden van kennis aan specifieke vragen van opdrachtgevers en bedrijven wil het NRO bijdragen aan de brede deskundigheidsbevordering op het terrein van regisserend opdrachtgeverschap.

Voor wie is het NRO bedoeld?

NRO richt zich op professionals bij opdrachtgevers die vastgoed bouwen en onderhouden en de opdrachtnemende bedrijven. De opdrachtgevers zijn voor een groot deel woningcorporaties, maar ook gemeenten en zorginstellingen. De bedrijven zijn schilder- en onderhoudsbedrijven, bouwbedrijven, dakdekkersbedrijven en andere gespecialiseerde technische dienstverleners. Ook werkt het NRO samen met het onderwijs voor een goede verbinding tussen opleiding en praktijk.

Organisaties waarvoor de deelnemers aan het NRO werken of opdrachten hebben uitgevoerd zijn o.a..
               

Wie zit er achter NRO?

De partners die het NRO hebben opgericht zijn Vincent van der Kraan, Michiel van Eeten en Marc Wichman.

Michiel

Weet wat er bij komt kijken om een proces goed en gestructureerd in te richten.

‘’goed luisteren en geduld hebben zorgt voor verbinding’’

 

Met ervaring aan zowel de opdrachtgevers- als opdrachtnemers kant weet hij bruggen te slaan waarin gezamenlijke doelen centraal staan. Michiel is een creatieve teamspeler en is ontzettend nieuwsgierig. Een echte procesdenker die snel schakelt tussen verschillende projecten en niveaus in de organisatie.

 

‘’Vincent en Marc ken ik als ervaren experts. Daar werkt ik als ondernemer graag mee samen. Vincent is een inspiratiebron. Zijn ondernemerschap is naast zijn creativiteit aanstekelijk motiverend. Marc overziet vanuit een natuurlijke rust het grote plaatje. Daarmee creëert hij een speelveld dat voor iedereen toegankelijk is zonder het doel uit het oog te verliezen’

 

email Michiel

Marc

Kijkt met een brede blik naar wat nodig is voor een effectieve samenwerking en zorgt voor een goede sfeer. ‘’Bij samenwerken is aandacht voor zowel de harde als zachte kant nodig. Strategie is een plan van aanpak, maar strategie is ook gedrag.’’

 

Marc heeft een ruime ervaring in het adviseren en ondersteunen van organisaties bij het op gang brengen en houden van organisatieverbetering en -vernieuwing. Specifiek in de wereld van bouwen en onderhouden. Door ruime aandacht te besteden aan de vraagstelling wordt de best passende aanpak ontwikkeld. Altijd maatwerk dus bij procesbegeleiding, training en coaching.

 

“Michiel en Vincent kijken vanuit eenzelfde visie naar samenwerken bij bouwen en onderhouden van vastgoed. Maar ieder met eigen expertises en competenties. Dit verschil in “brillen” werkt erg inspirerend en zorgt voor de beste aanpak voor de opdrachtgever. Wat ons ook bindt is de actieve betrokkenheid bij de doorontwikkeling van de werkwijzen we gezamenlijk hanteren.”

 

email Marc

 

Vincent

Pookt graag het vuur  van de verandering die nodig is voor een effectieve samenwerking op. Met zijn gedrevenheid en enthousiasme is hij in staat om zowel opdrachtgever als onderhoudspartner te overtuigen om echt samen te werken.   “Alleen vanuit een heldere visie, kun je mensen motiveren om buiten de kaders te denken en hierdoor oprechte samenwerking te creëren”.

 

Vincent heeft een ruime ervaring in het adviseren en ondersteunen van organisaties bij het opstarten van verander- en samenwerkingstrajecten. Door zijn ervaring als zowel aannemer als opdrachtgever weet hij telkens weer het gezamenlijk belang te vinden waaruit samenwerking ontstaat. Onder druk wordt alles vloeibaar is op het lijf geschreven van zijn aanpak in deze trajecten.

 

“Marc en Michiel zijn met hun eigen expertise en competenties complementair aan die van mij. Hierdoor bestrijken we samen het gehele speelveld van reggiserend opdrachtgeverschap. We zoeken elkaar actief op, houden elkaar scherp en weten samen tot de beste oplossingen te komen voor onze opdrachtgevers.  Bij ons is 1 + 1 ook werkelijk 3!"

 

email Vincent

Contact

Vincent
+31 6-24868286

Michiel
+31 6 44397509

Marc
+31 6-55833053

Coenecoop 5

2741 PG Waddinxveen